Makna Huruf Hijaiyah

hijaiyyah121Seorang Yahudi mendatangi Rasulullah صلى الله عليه وسلم seraya bertanya, “Apa makna huruf hijaiyah?”.
Rasulullah صلى الله عليه وسلمberkata kepada Ali bin Abi Thalib, “Jawablah pertanyaannya, wahai Ali!”.
Kemudian Rasulullah saw berdoa, “Ya Allah, jadikanlah dia berhasil dan bantulah dia.
”Ali berkata, “Setiap huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah.” Ia melanjutkan:

Alif (ا) : (Ismullah) nama Allah, yang tiada Tuhan selain-Nya. Dia selalu hidup, Maha Mandiri dan Maha Kuasa.

Ba’ (ﺏ): (al Baqi’) Maha Kekal, setelah musnahnya makhluk.

Ta (ﺕ): (al Tawwab) Maha Penerima Taubat( dari hamba-hamba-Nya.

Tsa’ (ﺙ): (al Tsabit) Yang Menetapkan( keimanan hamba-hamba-Nya.

Jim (ﺝ) : (Jalla Tsanauhu) Yang Maha Tinggi Pujian-Nya(, kesucian-Nya, dan nama-nama-Nya yang tiada berbatas.

Ha’ (ﺡ) : (al Haq, al Hayyu, wa al Halim) Yang Maha Benar, Maha Hidup, dan Maha Bijak

Kha (ﺥ) : (al Khabir) Yang Maha Tahu dan Maha Lihat. Sesungguhnya Allah Maha Tahu apa yang kalian kerjakan.

Dal (ﺩ) : (Dayyanu yaumi al din) Yang Maha Kuasa di Hari Pembalasan

Dzal (ﺫ) : (Dzu al Jalal wa al Ikram) Pemilik Keagungan dan Kemuliaan

Ra (ﺭ) : (al Rauf) Maha Sayang

Zay (ﺯ) : (Zainul Ma’budin) Kebanggaan Para Hamba

Sin (ﺱ) : (al Sami al Bashir) Maha Dengar dan Maha Lihat

Syin (ﺵ) : (Syakur) Maha Penerima ungkapan terima kasih dari hamba-hamba-Nya

Shad (ﺹ) : (al Shadiq) Mahajujur dalam menepati janji. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji-Nya.

Dhad (ﺽ) : (al Dhar wa al Nafi) Yang Menangkal Bahaya dan Mendatangkan Manfaat

Tha (ﻁ) : (al Thahir wal al Muthahir) Yang Mahasuci dan Menyucikan

Zha (ظ) : (Zhahir) Yang Tampak dan Menampakkan Kebesaran-Nya

‘Ain (ﻉ) : (al ’Alim) Yang Maha Tahu atas segala sesuatu.

Ghain (ﻍ) : (Ghiyats al Mustaghitsin) Penolong bagi yang memohon pertolongan dan Pemberi Perlindungan.

Fa (ف) : Yang Menumbuhkan biji-bijian dan tumbuhan.

Qaf (ﻕ) : Yang Mahakuasa atas makhluk-Nya.

Kaf (ﻙ) : (al Kafi) Yang Memberikan Kecukupan( bagi semua makhluk, tiada yang serupa dan sebanding dengan-Nya.

Lam (ﻝ) : (Lathif) Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya dengan kelembutan khusus dan tersembunyi.

Mim (ﻡ): (Malik ad dunya wal akhirah) Pemilik dunia dan akhirat

Nun (ن) : (Nur) Cahaya langit, cahaya bumi,dan cahaya hati orang-orang beriman.

Waw (ﻭ) : (al Wahid) Yang Maha Esa dan tempat bergantung segala sesuatu.

Haa (ه) : (al Hadi) Maha Pemberi Petunjuk bagi makhluk-Nya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan memberikan petunjuk

Lam alif (لآ) : lam tasydid dalam lafadz Allah untuk menekankan keesaan Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya.

Ya (ﻱ): (Yadullahbasithun lil khalqi) Tangan Allah terbuka bagi makhluk. Kekuasaan dan kekuatan-Nya meliputi semua tempat dan semua keberadaan

.Rasulullah saw bersabda, ”Wahai Ali, ini adalah perkataan yang Allah rela terhadapnya.”

Dalam riwayat dijelaskan bahwa Yahudi itu masuk Islam setelah mendengar penjelasan Ali.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

*

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Translate »