Tag: Mbah

Silsilah Keluarga Jawa

Dalam sebuah garis keturunan, biasanya ada garis ke atas dan ke bawah. Dalam garis ke atas mulai dari bapak, kakek/nenek dan terus ke atas. Sedangkan ke bawah mulai dari anak, cucu dan seterusnya. Untuk di daerah Jawa, ada istilah dalam garis keturunan sejauh hingga keturunan ke-18. Tulisan ini merupakan upaya turut melestarikan budaya dan warisan …

Teruskan membaca

Teruskan membaca

Translate »